• Úvod
  • Sprievodca tenisovými raketami

Sprievodca tenisovými raketami

Veľkosť hlavy tenisovej rakety

Označenie veľkosti hlavy Veľkosť cm2 Obvyklá skupina hráčov
Midsize menej než 600cm2 Profesionáli
Midplus 601 – 699 cm2 závodní, pokročilí a stredne pokročilí hráči
Oversize 691 – 740 cm2 mierne pokročilí, začiatočníci
Super oversize nad 740 cm2 mierne pokročilí, začiatočníci

Všeobecné informácie ohľadom veľkosti hlavy rakety:

Sweetspot – jedná sa o plochu na výplete rakety, ktorou treba loptičku trafiť, aby letela do hráčovho požadovaného smeru. Všeobecne platí, že rakety s malou hlavou, teda Midsize aj Midplus rakety majú sweetspot menší. Tu sa predpokladá, že má hráč zvládnutú úderovú techniku, a tak mu udretie loptičky stredom rakety nerobí problém. Iste Vás napadne, prečo teda títo hráči nepoužívajú rakety s väčším sweetspotom, keď je trafenie loptičky náročnejšie? Je to preto, že menšia hlava je presnejšia a úder je rýchlejší. Všeobecne platí, že čím väčšia je hlava rakety, tým väčší je aj sweetspot.

Super oversize rakety odporúčame pre komfortnú hru, obvykle sú tieto rakety vhodné pre hráčov s krátkym náprahom a málo zvládnutou úderovou technikou, kde hráč dáva do úderu skôr silu ako švih, ďalej pre hráčov, ktorí loptičky skôr len narážajú a zaujíma ich radosť zo hry pri voľnej hre od základnej čiary. Tieto rakety dokážu odpustiť chyby spôsobené trafením loptičky mimo stred výpletu.

Oversize rakety sú konštruované už viac na ľahké zapojenie aspoň základnej techniky úderu. Rakety sú vhodné pre hráčov, ktorí hľadajú komfortnú hru, ale snažia sa do svojej hry zahrnúť rýchlejšie údery s občasným útočením či tvrdším víťazným úderom.

Midplus rakety sú najrozšírenejšou veľkosťou hlavy. Túto veľkosť využíva drvivá väčšina závodných hráčov a profesionálov, ale aj pokročilých a stredne pokročilých hráčov. Veľkosť hlavy rakiet Midplus odporúčame pre hráčov so stredne až vysoko zvládnutou úderovou technikou, ktorí v rakete hľadajú nástroj pre rýchlosť a presnosť úderu, ale sú si vedomí určitej náročnosti na trafenie loptičky stredom rakety (z dôvodu menšieho sweetspotu).

Midsize rakety odporúčame vyberať radšej po konzultácii s nami. Túto veľkosť hlavy vyberajú profesionáli a navyše len zriedka. Rakety sú extrémne úderné, presné a vďaka tomu, že sa vyrábajú obvykle v spojení s vyššou váhou rakety, dávajú úderu ohromnú rýchlosť. To všetko je však podmienené perfektne zvládnutou úderovou technikou. Tieto rakety Vám neodpustia vôbec nič, pokiaľ zle trafíte loptičku, úder bude vždy chybný.

Niektorí výrobcovia uvádzajú veľkosť (plochu) hlavy tenisovej rakety v štvorcových centimetroch (cm2), iní v štvorcových palcoch (in2 alebo sqinch). Pre prehľadnosť tu uvádzame prevodnú tabuľku:

Plocha rakety [cm2] Plocha rakety [in2]
600 93
615 95
630 98
645 100
660 102
680 105
690 107
700 109
710 110
720 112
760 118
800 124

Hmotnosť tenisovej rakety

Hmotnosť tenisovej rakety je jeden z najdôležitejších parametrov a je viazaná s ďalšími parametrami, ako je vyváženie rakety či veľkosť hlavy. Tu uvádzame jednoduchú tabuľku rozdelenia hmotností:

Označenie hmotnosti rakety Hmotnosť rakety Obvyklá skupina hráčov
Ťažká viac než 299 g profesionáli, závodní, skúsení pokročilí a stredne pokročilí hráči
Středne ťažká 280 – 299 g závodní, skúsení, pokročilí, stredne pokročilí hráči
Ľahká 241 – 279 g stredne a mierne pokročilí hráči, začiatočníci, ženy a deti do 9 rokov (babytenis)
Ultra ľahká menej než 241 g ženy, deti do 7 rokov (minitenis), hráči so zdravotnými problémami predovšetkým tenisového alebo oštepárskeho lakťa

Hmotnosť tenisovej rakety je uvádzaná buď s výpletom alebo bez výpletu, čo je dosť podstatný rozdiel vzhľadom na to, že samotný výplet váži okolo 15g.

Vyváženie tenisovej rakety

Vyváženie tenisovej rakety je obvykle rozdelené do troch základných kategórií, vyváženie do ruky, na stred rakety a vyváženie do hlavy. Vyváženie sa meria od konca rukoväte smerom k hlave rakety. Vyváženie je tiež niektorými výrobcami uvádzané ako ťažisko rakety či rovnovážny bod.

Vyváženie tenisovej rakety je predovšetkým pre pokročilejších hráčov veľmi dôležité, pretože dáva rakete úplne iný charakter. Vyváženie smerom do hlavy vyžaduje kvalitnejšie zvládnutú úderovú techniku, kedy toto vyváženie pomáha hráčovi udeliť loptičke väčšiu rýchlosť. Vyváženie na stred a do ruky je určené pre lepšiu ovládateľnosť rakety. Tu uvádzame jednoduchú tabuľku.

Označenie vyváženia Vyváženie
Do ruky pod 340 mm
Na stred rakety 340 – 345 mm
Do hlavy nad 345 mm

Len pre zaujímavosť uvádzame, že najväčšia povolená dĺžka rakety je 736,6mm.

Pružnosť či tuhosť rámu tenisovej rakety

Niektorí výrobcovia uvádzajú u rakiet tiež pružnosť rámu, ktorá je meraná pomocou RA stupnice tuhosti. Pružnejší rám viac odráža loptičku za cenu menšej presnosti a naopak, tuhší rám bude presnejší, ale vyžaduje viac švihu do úderu. Tabuľka Vám určite povie viac.

Označenie tuhosti Tuhosť v RA
Flexibilný 0 – 45
Stredne tuhý 46 – 60
Tuhý 61 – 100

Dĺžka tenisovej rakety

Označenie dĺžky rakety Dĺžka rakety v mm Dĺžka rakety v in (palce)
Predĺžená nad 690 mm nad 27.25 in
Štandardná 680 – 690 mm 26.75 – 27.25 in
Skrátená pod 680 mm pod 26.75 in

Ako správne vybrať dĺžku tenisovej rakety?

Tu uvádzame všeobecnú tabuľku, ale treba vždy vziať do úvahy telesné parametre každého hráča.

Dĺžka rakety v palcoch Výška alebo vek hráča
17 in (palcov) = 432 mm deti okolo 4 rokov veku (táto veľkosť rakety sa príliš nepoužíva)
19 in (palcov) = 485 mm deti okolo 5 rokov veku
21 in (palcov) = 535 mm deti okolo 6 rokov veku, výška hráča obvykle 101 – 114 cm
23 in (palcov) = 585 mm deti okolo 6 - 7 rokov veku, výška hráča obvykle 114 – 127 cm
25 in (palcov) = 635 mm deti okolo 7 - 8 rokov veku, výška hráča obvykle 127 – 142 cm
26 in (palcov) = 660 mm deti do 9 rokov veku
27 in (palcov) = 685 mm seniorská veľkosť rakety, deti nad 9 rokov
27+ in = nad 690 mm predĺžená seniorská veľkosť rakety, vhodné pre hráčov nad 190cm

Hustota výpletu tenisovej rakety

Všeobecne platí, že čím je hustota výpletu väčšia, tým je úder presnejší, ale raketa je náročnejšia na zvládnutie úderovej techniky, pretože vyžaduje väčší úderový švih. Táto hustota je obvykle 18x20, kedy prvý údaj vyjadruje počet dlhých strún a druhý údaj počet krátkych strún.

Veľkosť rukoväte (gripu) tenisovej rakety

Potom, čo ste si vybrali raketu, je čas vybrať si tiež správnu veľkosť rukoväte. Rukoväť je osemhran s obvodom 12 až 14 cm. Európske označenie je 0 - 5, oproti tomu je americké označenie v palcoch trochu iné. Uvádzame prehľadnú tabuľku.

Označenie rukoväte Obvod rukoväte Obvyklá skupina hráčov
európske americké
L0 4 0/8 10,2 cm deti do 9 rokov
L1 4 1/8 10,5 cm ženy, deti do 10 rokov
L2 4 1/4 10,8 cm ženy, hráči do 14 rokov
L3 4 3/8 11,1 cm ženy, muži, hráči nad 14 rokov
L4 4 1/2 11,4 cm muži – štandardná veľkosť
L5 4 5/8 11,7 cm muži – veľká veľkosť

Pre detské rukoväte sa používa rukoväť obvykle L0. U malých detských rakiet s veľkosťou do 25in používajú niektorí výrobcovia zložité značenie veľkostí uvádzané opäť v in (palcoch). Týmto Vás tu nebudeme zahlcovať.

Ak si nie ste presne istí veľkosťou, zvoľte radšej tú menšiu rukoväť, ktorú môžete kedykoľvek zväčšiť pridaním omotávky. Zmenšenie rukoväte je už náročnejšie a vedia to rakety len zriedka, ako napr. zn. Head.

Najčastejšia veľkosť rukoväte je u mužov 3 a 4 a u žien 2 a 3. Pri mnohých modeloch závodných rakiet sa rakety vyrábajú iba v rozmedzí veľkosti rukoväte 2 – 4. Tu sa predpokladá, že hráčovi upraví raketu servisman presne podľa hráčovej požiadavky.

Profil (hrúbka) rámu tenisovej rakety

Rakety s malým profilom rámu, teda od 18-23 mm sa používajú predovšetkým u závodných tenisových rakiet. Vďaka malému profilu je tiež menší odpor vzduchu pri údere a tak je raketa svižnejšia. Naopak silnejšie rámy sa používajú skôr u rekreačných rakiet a rakiet pre ženy, kde je vyžadovaná väčšia tuhosť rakety a kde silnejší rám nemá u rekreačného hráča výrazný vplyv na zrýchlenie rakety pri údere. Pre zaujímavosť uvádzame, že najväčší povolený profil rámu je 31,75 mm.